UNITY LINE LTD informuje, że istnieje połączenie autobusowe ze Szczecina do Bazy Promowej w Świnoujściu oraz z Bazy Promowej w Świnoujściu do Szczecina.

Na prośbę Pasażera UNITY LINE LTD może dokonać rezerwacji miejsca w autobusie, we wskazanym przez Pasażera terminie. UNITY LINE LTD zastrzega jednak, że przewóz osób i rzeczy z wykorzystaniem połączenia autobusowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, NIE STANOWI świadczenia UNITY LINE LTD i NIE STANOWI części podróży, której dotyczy umowa zawarta pomiędzy Pasażerem a UNITY LINE LTD. Umowa przewozu osób i rzeczy z wykorzystaniem połączenia autobusowego, o którym mowa powyżej, jest zawierana bezpośrednio pomiędzy Pasażerem a przewoźnikiem, którym jest EMILBUS Spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu. Wobec powyższego UNITY LINE LTD NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI za zawarcie lub warunki lub wykonanie umowy przewozu na trasie ze Szczecina do Bazy Promowej w Świnoujściu lub z Bazy Promowej w Świnoujściu do Szczecina, ani też nie będzie stroną żadnych roszczeń dotyczących jakichkolwiek zdarzeń mających związek z zawarciem lub warunkami lub wykonaniem tej umowy przewozu.

Według wiedzy UNITY LINE LTD regulamin przewozów, o których mowa powyżej, wykonywanych przez EMILBUS Spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu dostępny jest pod adresem: http://emilbus.com.pl/inne/regulamin-strony/, wszelkie roszczenia lub skargi powinny zostać zgłoszone niezwłocznie do EMILBUS Spółka z o.o z siedzibą w Śwonoujściu, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.

Minibus:

Świnoujście - Szczecin

ODJAZD PRZYJAZD

Codziennie

07:30

Świnoujście

Terminal Promowy

09:30

Szczecin

Hotel Radisson Blu (parking przed hotelem)

Codziennie

10:00

Szczecin

Hotel Radisson Blu (parking przed hotelem)

11:30

Świnoujście

Terminal Promowy

Minibusy kursują codziennie. Ze Szczecina spod Hotelu Radisson Blu. W Świnoujściu przystanek pod Terminalem. Podróż trwa około 1,5 godziny*. Cena biletu w jedną stronę za osobę wynosi 20 zł.

* Obecnie z uwagi na remonty, czas przejazdu może trwać nawet 2-2,5 godziny.

Zadzwoń i zarezerwuj

Rezerwacja i informacja:

Bilety promowe: +48 91 88 02 909

Cargo: +48 91 32 16 157